Contacten

ABCverzekering.be

ABCverzekering.be

ABCverzekering.be is een initiatief van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Hiermee wil Assuralia het grote publiek informeren over risico's en verzekeringen. De informatie op deze website werd met alle mogelijke zorg samengesteld en wil duidelijk en neutraal zijn, zonder enig commercieel doel. 

CAW

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn en biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

 

FOD Justitie

Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers - Afdeling Terrorisme

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders is een administratief rechtscollege.

Voor de slachtoffers van terrorisme bestaat er binnen de commissie een afdeling ‘Terrorisme’. Die is belast met de aanvragen (verzoekschriften) voor financiële hulp voor de slachtoffers van terroristische feiten.

Eversstraat 2-8
1000 Brussel

02 542 72 24
02 542 66 23

Federale Pensioendienst

Federale Pensioendienst

Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen

  Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel

   Neem telefonisch contact op met ons via de gratis Pensioenlijn 1765

   Vanuit het buitenland (betalend):
   T : +32 78 15 17 65

   • Druk op “1” voor Nederlands
   • Druk nogmaals op “1”
   • Geef deze code in: 6070